Gabinet Psychoterapii
Grzegorz Żabiński

"Ziarno marzenia zawsze potrzebuje czasu, by dać pożądane wyniki."

David J. Schwartz

Oferta dotyczy szkoleń i warsztatów z następujących zagadnień:

1. Dziecko w rodzinie alkoholowej - warsztat skierowany do pracowników socjalnych, pedagogów, asystentów rodziny.

2. Dziecko wykorzystane seksualnie - warsztat skierowany do pracowników socjalnych, pedagogów, asystentów rodziny.

3. Profilaktyka uzależnień dla młodzieży - Program "Bezpiecznik" - warsztat skierowany do młodzieży wchodzącej w dorosłość 16-18 lat.