Gabinet Psychoterapii
Grzegorz Żabiński

"Ziarno marzenia zawsze potrzebuje czasu, by dać pożądane wyniki."

David J. Schwartz

Psychoterapia i poradnictwo dla Par

Stwarza możliwość spotkania się z partnerem na neutralnym gruncie, wyrażenia własnych uczuć i potrzeb oraz zrozumienia oczekiwań i uczuć partnera. W trakcie terapii partnerzy mają okazję odkrywać wzajemnie swoje indywidualne cechy, potrzeby i motywy swojego postępowania.
Kluczowymi celami terapii par są: rozwiązanie problemów, pomoc w osiągnięciu lepszego wzajemnego zrozumienia, zaspokojenia potrzeb własnych i partnera oraz praca nad indywidualnym rozwojem.
Psychoterapeuta jako obserwator nie związany z żadną ze stron bada naturę i przyczyny problemu oraz pomaga znaleźć rozwiązanie akceptowalne dla obojga partnerów. W trakcie sesji partnerzy nabierają umiejętności komunikowania się oraz zdobywają wiedzę, która pomoże im samodzielnie rozwiązywać konflikty partnerskie.
Psychoterapia skierowana jest do par, które:

 • przeżywają kryzys,
 • zmagają się z narastającymi nieporozumieniami i konfliktami,
 • doświadczają trudności związanych z życiem rodzinnym (np.urodzenie dziecka, dorastanie dzieci, odejście dzieci z domu),
 • zaznały goryczy zdrady, zazdrości, braku zaufania,
 • nie doświadczają satysfakcji i wzajemnej bliskości wynikającej z życia seksualnego,
 • chcą zmniejszyć wpływ rodziny i osób trzecich na związek np. zbytniego podporządkowania się jednego z partnerów własnym rodzicom,
 • przeżyły traumatyczne wydarzenia.

Zakres i formy psychoterapii w zależności od potrzeb:

 • konsultacje: 1-2 spotkania po 1,5 godziny;
 • psychoedukacja i poradnictwo: 2-3 spotkania po 1,5 godziny;
 • terapia par krótkoterminowa: do 10 sesji po 1,5 godziny 1 raz w tygodniu lub co 2 tygodnie;
 • terapia par długoterminowa: sesje 1,5 godziny 1 raz w tygodniu w stały dzień i o stałej godzinie.