Gabinet Psychoterapii
Grzegorz Żabiński

"Ziarno marzenia zawsze potrzebuje czasu, by dać pożądane wyniki."

David J. Schwartz

Czym jest psychoterapia ? Psychoterapia jest procesem uświadamiania i rozwiązywania osobistych oraz emocjonalnych problemów Klienta, który realizuje się poprzez kontakt Klient - Psychoterapeuta. Proces terapeutyczny pozwala też lepiej poznać swoje emocje, potrzeby i myśli, co wpływa na polepszenie jakości życia. Konsultacja indywidualna - jest to pierwsze spotkanie z psychoterapeutą, rozmowa służąca lepszemu zorientowaniu się w problemach  Klienta, co pozwala zaproponować odpowiednią formę pomocy. Psychoterapia skierowana jest do dorosłych oraz młodzieży powyżej 16 roku życia. Istnieje rozróżnienie form psychoterapii ze względu na:  ogólny czas trwania terapii, czas trwania poszczególnych sesji, ich częstotliwość, liczby uczestniczących jednocześnie pacjentów – klientów (terapia indywidualna, grupowa, małżeńska, rodzinna), i liczby zaangażowanych terapeutów. Wyróżniamy psychoterapię:

 • krótkoterminową (jest to na ogół kilka spotkań) - służy najczęściej do rozwiązania konkretnego problemu, który został określony przez osobę zdecydowaną na skorzystanie z psychoterapii,
 • długoterminową - stosowana jest w przypadkach, gdy problem jest poważniejszy i ma na celu głębszą modyfikację osobowości. Wizyty u psychoterapeuty odbywają się zwykle w odstępach tygodniowych,
 • indywidualna – terapia dotyczy jednej osoby,
 • par – terapia dotyczy pary lub małżeństwa,
 • rodzinna – terapia dotyczy całej rodziny,
 • grupowa – osoby w grupie terapeutycznej łączy podobny problem, ale nie łączą ich więzy rodzinne,
 • grupy wsparcia - spotkania osób, które wspierają się mając podobne doświadczenia życiowe i problemowe,
 • interwencja kryzysowa - to forma pomocy psychologicznej, która polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys. Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapobiega dalszej dezorganizacji.
Jeżeli :

 • znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej,
 • straciłeś kogoś bliskiego i trudno Ci samodzielnie odnaleźć równowagę,
 • straciłeś sens życia,
 • cierpisz z powodu lęku oraz fobii,
 • masz kłopoty ze snem,
 • potrzebujesz wsparcia i pomocy,
 • doświadczasz trudności w relacji z innymi osobami (partnerem, rodziną),
 • szukasz możliwości zmiany,
 • doświadczasz problemów w pracy,
 • masz problemy ze zdrowiem,
 • doświadczasz problemów wychowawczych,
 • nadużywasz alkoholu,
 • doświadczasz trudności życia w rodzinie alkoholowej (DDA),
 • chcesz lepiej poznać i zrozumieć siebie, nauczyć się rozpoznawać i wyrażać swoje potrzeby,
 • chcesz poznać i rozwijać swoje możliwości to zapraszam na spotkanie.

Zakres i formy psychoterapii w zależności od potrzeb:

 • konsultacje: 1-2 spotkania po 50 minut;
 • psychoterapia, psychoedukacja i poradnictwo: 2-3 spotkania po 50 minut;
 • terapia krótkoterminowa: do 10 sesji po 50 minut 1 raz w tygodniu;
 • terapia długoterminowa: sesje 50 minut 1 raz w tygodniu w stały dzień i o stałej godzinie;
 • terapia małżeństw: ok. 5-7 spotkań po 1,5 godz. co tydzień lub dwa;
 • konsultacje młodzieży
 • grupy rozowoju osobistego: spotaknia 1 raz w tygodniu.